Om

Den 23. december 2022 trådte selskabet i solvent likvidation. Likvidationen forventes afsluttet i 2. halvdel af 2023. Som meddelt i Selskabsmeddelelse 12/2022 forventes der ikke at finde udlodning sted til aktionærerne ved afslutningen af likvidationen.